Xã Tân Tây đã được phê duyệt lên Thị Trấn Tân Tây vào 2025

Huy Phong 13/05/2024

Ngày 07/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 2996 về việc Phê duyệt Khu vực phát triển đô thị Tân Tây, thuộc huyện Gò Công Đông, đến năm 2030.

Bản đồ xã Tân Tây từ Google Maps
Bản đồ xã Tân Tây

Nội dung chính của quyết định bao gồm:

Tên khu vực phát triển đô thị: Khu vực phát triển đô thị Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đến năm 2030.

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông.

Địa điểm, ranh giới, quy mô và tính chất khu vực phát triển đô thị:

  • Địa điểm, ranh giới: Khu vực giáp xã Kiểng Phước (Phía Đông), xã Tân Trung (Phía Tây), xã Tân Đông (Phía Nam), và xã Gia Thuận cùng xã Tân Phước (Phía Bắc).
  • Quy mô diện tích: 1.452,79 ha.
  • Quy mô dân số đến năm 2030: 19.119 người.
  • Tính chất và các chức năng chính của khu vực.
  • Danh mục các dự án trong khu vực phát triển đô thị, bao gồm dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật, dự án phát triển hạ tầng xã hội, và dự án phát triển đô thị.

Thời hạn thực hiện dự kiến:

  1. Giai đoạn 1: Từ năm 2020 đến năm 2025.
  2. Giai đoạn 2: Từ năm 2026 đến năm 2030.

Sơ bộ khái toán và dự kiến các nguồn lực đầu tư cho phát triển đô thị:

Khu vực

Tên khu vực

Diện tích (ha)

Ký hiệu

Tính chất

Chức năng

Khu vực trung tâm

Khu vực I

70,38

KV-I

Khu vực phát triển đô thị mở rộng

Khu vực gồm khu dân cư hiện hữu cải tạo, khu dân cư mới, các công trình đầu mối như khu trung tâm hành chính, y tế.

Khu vực II

129,25

KV-II

Khu vực phát triển đô thị mới

Khu vực gồm khu dân cư hiện hữu dọc đường huyện 01, khu dân cư mới, khu vực vui chơi sinh hoạt cộng đồng như công viên cây xanh, trung tâm thể dục thể thao và các công trình hệ thống giáo dục.

Khu vực III

43,26

KV-III

Khu vực phát triển đô thị mở rộng

Khu vực gồm khu dân cư hiện hữu dọc đường tỉnh 873B, khu dân cư mới, khu thương mại dịch vụ như chợ, khu du lịch sinh thái.

Khu vực ngoài trung tâm

Khu vực IV

1.209,90

KV-IV

Khu dân cư và đất nông nghiệp

Khu vực gồm khu dân cư hiện hữu nhà vườn dọc đường tỉnh 873B, khu tiểu thủ công nghiệp, khu vực đất nông nghiệp cải tạo ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

 

Sơ bộ khái toán: Tổng vốn đầu tư đến năm 2030 là 2.960.022,55 triệu đồng, trong đó có ngân sách Nhà nước và kêu gọi đầu tư.
Dự kiến các nguồn lực đầu tư: Bao gồm nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn từ các nhà đầu tư, và các nguồn vốn khác.