Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật của GoCongCity.net

Cảm ơn bạn đã truy cập GoCongCity.net. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Thông tin thu thập

Khi bạn truy cập hoặc sử dụng GoCongCity.net, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email, địa chỉ IP, và thông tin liên hệ khác. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin phi cá nhân như loại trình duyệt, hệ điều hành và trang web đã giới thiệu bạn đến GoCongCity.net.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi, để liên lạc với bạn, để cung cấp thông tin hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu, và để tùy chỉnh và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý thích hợp để bảo vệ thông tin đó khỏi mất mát, lạc hướng, truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy.

4. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin phi cá nhân với các đối tác hoặc bên thứ ba để phân tích xu hướng và thống kê, nhưng thông tin này sẽ không có thể nhận diện được cá nhân cụ thể.

5. Cookie

GoCongCity.net có thể sử dụng cookie và công nghệ tương tự để thu thập thông tin về cách bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi theo Chính sách Cookie của chúng tôi.

6. Thay đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này từ thời gian này và chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét định kỳ để nắm bắt những thay đổi. Bằng cách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi có bất kỳ thay đổi nào về Chính sách Bảo mật này, bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản được cập nhật.

7. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email gocongcitynet@gmail.com.

Chân thành cảm ơn!